IIFA Green Carpet….. (57 images)

Views: 701

IIFA Green Carpet held at hotel Venetian in Macau on June 12, 2009.

iifa-2009-green-carpet (38) iifa-2009-green-carpet iifa-2009-green-carpet (1) iifa-2009-green-carpet (2) iifa-2009-green-carpet (3) iifa-2009-green-carpet (4) iifa-2009-green-carpet (5) iifa-2009-green-carpet (6) iifa-2009-green-carpet (7) iifa-2009-green-carpet (8) iifa-2009-green-carpet (9) iifa-2009-green-carpet (10) iifa-2009-green-carpet (11) iifa-2009-green-carpet (12) iifa-2009-green-carpet (13) iifa-2009-green-carpet (14) iifa-2009-green-carpet (15) iifa-2009-green-carpet (16) iifa-2009-green-carpet (17) iifa-2009-green-carpet (18) iifa-2009-green-carpet (19) iifa-2009-green-carpet (20) iifa-2009-green-carpet (21) iifa-2009-green-carpet (22) iifa-2009-green-carpet (23) iifa-2009-green-carpet (24) iifa-2009-green-carpet (25) iifa-2009-green-carpet (26) iifa-2009-green-carpet (27) iifa-2009-green-carpet (28) iifa-2009-green-carpet (29) iifa-2009-green-carpet (30) iifa-2009-green-carpet (31) iifa-2009-green-carpet (32) iifa-2009-green-carpet (33) iifa-2009-green-carpet (34) iifa-2009-green-carpet (35) iifa-2009-green-carpet (36) iifa-2009-green-carpet (37) iifa-2009-green-carpet (56) iifa-2009-green-carpet (39) iifa-2009-green-carpet (40) iifa-2009-green-carpet (41) iifa-2009-green-carpet (42) iifa-2009-green-carpet (43) iifa-2009-green-carpet (44) iifa-2009-green-carpet (45) iifa-2009-green-carpet (46) iifa-2009-green-carpet (47) iifa-2009-green-carpet (48) iifa-2009-green-carpet (49) iifa-2009-green-carpet (50) iifa-2009-green-carpet (51) iifa-2009-green-carpet (52) iifa-2009-green-carpet (53) iifa-2009-green-carpet (54) iifa-2009-green-carpet (55)

======================================================================================

Aishwarya rai in IIFA, Abhishek bachchan in iifa


Latest Posts